.Instrumenten

.OPEN biedt onafhankelijke gespreksleiding aan ter verbetering van moeizaam c.q. stroef lopende zakelijke relaties en ter voorkoming van conflictvorming

.OPEN adviseert als onafhankelijk klankbord aan functionarissen en managers die te maken hebben met verslechterde zakelijke relaties met als doel het (her) formuleren van een plan van aanpak

.OPEN biedt mediation aan als vorm van conflictoplossing met als doel het zoeken naar toekomstgerichte, passende oplossingen voor de specifieke situatie

.OPEN adviseert over de organisatie van vergaderingen, congressen en seminars met als doel verhoging van de efficiency en actieve deelname van de aanwezigen

.OPEN biedt voorzitterschap aan voor vergaderingen, congressen en seminars op basis van vooraf bepaalde doelstellingen